DEZYNSEKCJA - zwalczanie owadów

Apogeum czystości oferuje ceny konkurencyjne, elastyczne, uwzględniające oczekiwania i potrzeby Zleceniodawcy w zakresie świadczenia usługi na podstawie wynegocjowanej umowy. 

·         Ceny ustalane z Państwem indywidualnie na podstawie kalkulacji uwzględniającej rodzaj, specyfikę i zakres usług oraz indywidualne życzenia klienta.

·         Wycena usługi odbywa się na miejscu, w którym ma być wykonana z uwzględnieniem wszystkich realiów występujących w miejscu zagrożenia przez szkodnika

·         Wycena usługi jest ustalana według ogólnego polskiego cennika z zakresu usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz obejmuje koszt dojazdu do klienta.

·         Usługi są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami BHP.

·         Przeprowadzamy szkolenie z zakresu identyfikacji, zwyczajów oraz oznak występowania szkodników.

·         Do każdego zabiegu dołączamy dokumentację wymaganą i akceptowaną przez instytucje kontrolujące (Sanepid, Straż Miejską itp.).

 Informacje oraz ceny zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawarte tu informacje oraz ceny mogą różnić się od informacji i cen w aktualnej ofercie Specjalistycznego Zakładu DDD Apogeum czystości.

 

Dariusz Kuczyński

 

 

Zwalczanie

karaluchów/prusaków/

mrówek/moli

do 50 m – od 70 pln

1.Metoda żelowa - jest to metoda pokarmowa, najbezpieczniejsza ze wszystkich metod stosowana przy zwalczaniu karaluchów oraz prusaków,          

2. Oprysk - jest to metoda  kontaktowa, najbardziej klasyczna metoda tzw. "wylewanie", sporządzamy roztwór wodny z koncentratu  i opryskujemy miejsca newralgiczne używając profesjonalnych opryskiwaczy wysokociśnieniowych.

 

od 50-100 m - 100 pln

 

powyżej 100 m - od 120 pln

 

Zwalczanie pluskwy

od 100 pln

1. Metoda opryskowa - metoda "rotacyjna" trójfazowa. W zależności od populacji owadów zalecamy stosowanie od 3 do nawet 5 zabiegów. Ważne jest zachowanie cykliczności (wykonywania działań w określonym odstępie czasowym) oraz rotacji insektycydów (stosowaniu związków chemicznych z różnych grup).             

  2. Zamgławianie ULV - odpluskwianie techniką zamgławiania, jak sama nazwa wskazuje - polega na wytworzeniu w pomieszczeniu poddawanym zabiegowi swoistej mgły chemicznej.  Do wytworzenia niniejszej mgły stosuje się specjalistyczne urządzenia aerozolujące.

3. Gazowanie - działa silnie zarówno kontaktowo jak i inhalacyjnie. Polega na opryskaniu silnie parującym preparatem powierzchni narażonych na infestację.

 

 

Zwalczanie szerszeni / os

od 100 pln

1. Metoda opryskowa - metoda kontaktowa przeprowadzana opryskiwaczami wysokociśnieniowymi lub profesjonalnymi gaśnicami.                                 

2.Metoda opylania - środki chemiczne   w formie pyłu rozprzestrzeniane w specjalnych mieszkach.

 

 

Zamgławianie -zwalczanie komarów, meszek, kleszczy

od 150 pln

1. Zamgławianie na zimno - zwalcza się owady za pomocą specjalnej mgiełki wytwarzanej przez urządzenie do oprysków ULV. W trakcie realizacji usługi stosujemy opryskiwacze spalinowe.     

 2. Zamgławianie termiczne - w zależności od potrzeb rozprowadza się środek chemiczny w określonej temperaturze.